Vandreture med guide

Arkæologitur
Guidet vandretur ved oldtidens Blåvandshuk, hvor man ser uberørte bopladser og gravhøje, hvor der er mulighed for at finde flintflækkere og potteskår. – Solidt fodtøj er nødvendigt. – Varighed ca. 3 timer. – Pris pr. gruppe á max. 20 personer: Kr. 950,-

Den tyske flygtningelejr
Guidet vandretur i resterne af den tidligere store tyske flygtningelejr fra 1945-1949 i Aal Klitplantage, hvis gadenet, gl. bygninger, krigskirkegård med museum og lazaret ses på turen. – Varighed ca. 1 time. – Pris pr. gruppe: Kr. 750,-

Hike i Naturpark Vesterhavet
Arrangering af hike for spejdere og andre interesserede af indtil en weekends varighed i Naturparken med overnatning i shelters eller bivuak. - Supplerende information og detaljeret tilrettelæggelse hertil ved undertegnede.

Ravjagt i dagslys
Information efterfulgt af en guidet vandretur på jagt efter rav og andet strandingsgods langs en af vestkystens brede sandstrande. – Turen gennemføres hele året. – Varighed ca. 2 timer i praktisk tøj. – Pris pr. gruppe á max. 20 personer: Kr. 950,-

Skallingen i Nationalpark Vadehavet
Guidet vandretur fra den nordligste P-plads (wc) på Skallingen og mod sydøst langs stranden, hvor der samtidig instrueres i, hvordan man jagter og anvender det ilanddrevne rav. – Via stier fra stranden når man frem til Redningshuset (wc), hvori der ophængt natur-info-tavler. – Tilbagevejen går via den suverænt smukke marsk med aktive tidevandsrender, hvorfra der en helt unik udsigt over den fauna og fuglerige Ho Bugt i Nationalpark Vadehavet. – Vandreturen er på 5 km og varer ca. 3 timer (solidt fodtøj og drikkevand er nødvendigt), vandrestav udlånes ved turens start. – Pris pr. gruppe / hold á max. 25 personer. Kr. 1.050,-

St. Enders Vandring®
Gennemføres på St. Bededags Søndag d. 29. april 2018, med start fra St. Enders Kapel i Øster Oksby; - information ses på www.vardesyssel.dk - Voksne: 50 kr. (ingen tilmelding).

Tudhul med dødemandsbjerg
Guidet vandretur i Naturpark Vesterhavet med start og mål ved Blochsgård i Kjærgaard (wc) via en ca. 7 km rute på faste veje og stier igennem de meget smukke delvis bevoksede indlandsklitter, langs stranden og retur gennem klitplantagen. – Varighed ca. 3 timer afhængig af træningstilstand og vejr. – Pris pr. gruppe á max. 20 personer: Kr. 950,-

Vejers Strandhotel - Dødemandsbjerget i Grærup
Guidet vandretur fra Strandhotellet i Vejers, gennem klitplantagen til dødemandsbjerget ved Grærup Strands smukke fiskesø og retur. – På turen ses ofte et varieret fugle- og dyreliv. Varighed ca. 3 timer. – Pris pr. gruppe / hold: 1.050 kr.

Vestkystvandring
Arrangeres efter særskilt aftale med Marianne Søby på tlf.: 23.35.32.33 - www.vestkystvandring.dk


Andre foredrag og guidede ture
- kan arrangeres efter aftale med

historiker & naturguide Gert Ravn
Tlf: 75 27 19 15 - 23 84 84 24.
gert-ravn@mail.dkwww.naturguiden.info

SE-nr.: 92 22 83 55